Welcome to Visit Bahtat Country Casino, a unique entertainment center that will transport you to the Mediterranean!

Best casino games brought directly from Turkey!

Experience the oriental feel right around the corner.

Our Company

Casinoda Bahis ve Etkileri

Bu araştırma Makau ve Singapur vatandaşlarının casino bahisçiliğinin yaygınlaşmasına ve bu yaygınlaşmanın arttırdığı düşünülen sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerine dair fikirleri ve görüşleri üzerine dayalıdır. Bu araştırma ayrıca sosyodemografik gruplaşma arasında bir farklılık olup olmadığını da inceler ve belirler. Bu araştırmada 416 Makau vatandaşının ve 409 Singapur vatandaşının fikirleri yer almaktadır. Temel olarak betimleyici istatistikler kullanılarak yapılan bir analizde iki denek grubununda fikirlerinin birbirine yakın olduğu görülüyor ancak Macau vatandaşları bahisin etkileri üzerine daha alakalı fikirler sunmaya yatkınlar. https://www.casinodunya55.com Bu farklılığın sebebi Makau vatandaşlarının casinolardan ve casinoların yaygınlaşmasından Singapur vatandaşlarına nazaran daha fazla etkilenmesi olarak görülüyor.

Casinoların yaygınlaşması geçtiğimiz yıllarda turizme büyük ölçüde katkı sağlamıştır ( Wan, 2012 ). Avusturalya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Kamboçya, Myanmar, Filipinler, Makau ve Singapur da dahil olmak üzere Asya – Pasifik bölgesinde casinoların sayısında ve kapasitesinde ciddi ve çok hızlı bir artış olmuştur ( Hsu, 2006, p. Xix ). Bu nedenlede casinoların yaygınlaşması ve gelişmesi bu bölgelerde ekonomiye büyük katkıda bulunmuştur ( Siu, 2007 ve Siu, 2008 ). Mesela 2002 yılında casinoların yasallaştırılmasından beri Makau’ da oyun gelirleri 2013 yılında 45.09 milyar dolara ulaşarak rekor bir seviyeye ulaşmıştır. Aynı şekilde Singapur’da da 2013 yılında yıllık bahislerin geliri 4.01 milyar dolara ulaşmıştır ( UNLV Oyun Araştırması Merkezi, 2014a ve UNLV Oyun Araştırma Merkezi, 2014b ). www.casinomilyon99.com Bunun yanı sıra casinolara uygulanan vergiler Makau hükümetinin en büyük ekonomik kaynağı haline gelmiştir ( Gu & Tam, 2011 ). Bir diğer yandan bahis endüstrisinde görülen bu emsalsiz büyüme ve gelişme olumlu ve olumsuz pek çok ekonomik, sosyo – kültürel ve çevresel etkiye neden olmuştur ( Carmichael et al., 1996 ve Lee ve Back, 2006 ). Bu etkilerin olumlu olanları; kazanılan gelirde artış, sosyal refahın artışı ve kamu alanlarının tamamlanmış olması, olumsuz olanları ise; ürünlerin fiyatlarında artış, suç oranlarında artış ve çevre kirliliğinde artıştır. Bu etkiler bir derecede yerel halkı hem doğrudan hem de dolaylı yoldan etkilediğinden incelenmeye değerdir.

Bahisçiliğin etkileri ile alakalı konular Batı ülkelerinde derinlemesine incelenmiş olsa da ( Garrett, 2004, Giacopassi et al., 1999, Janes ve Collison, 2004 ve Kang et al., 2008 ) bir kaç araştırma benzer etnik kökenli nüfusu Asya bölgesinde farklı etnik kökenli nüfus ile karşılaştırmıştır. McMillen’ ın da belirttiği üzere ‘’ kendine ait bambaşka bir gerçekliği ve dünyası olsa da bahis konsepti yaradılışında hiçbir anlama sahip değildir. Bunun yerine anlamını gerçekleşti alanın sosyo – tarihsel çerçevesinde alır. ‘’ ( McMillen, 1996 s.6 ). oyunblackjack.com/casino-metropol Bu nedenle Asya bölgelerinde barınan, özellikle de benzer etnik ve kültürel mirasa sahip olan, insanların global casino gelişmesine karşı duruşları ve görüşlerini keşfetmek ve incelemek oldukça değerli olmalıdır. Bu yazı bahisçiliğin Asya’nın iki bölgesi olan Singapur ve Makau’ da sosyal, ekonomik ve çevresel etkileri üzerine keşifsel bir incelemenin örneğini sunmayı amaçlar.

Bahisçiliğin 1847 yılında yasallaşmasının ardından Makau bahis sektöründe Asya casinolarına bir öncü olmuştu ( Wan, 2012 ). 2002 yılında Çin Cumhuriyetinin İnsanlarının Özel İdare Bölgesi ( SAR ) bahis sektörünü açmış ve mevcut bahis sektörüne yeni materyaller ve motifler katılmasını sağlamış olan iş dallarını ve yatırımcıları teşvik etmiştir ( Loi ve Kim, 2010 ). Bir diğer yandan Singapur bahis sektöründe gelecek vaat eden bir piyasa olarak kalmıştır. Singapur’da ilk casino 2010 yılında açıldı. Açıldığından beri Singapur’daki casinolar çok ciddi ölçekte insanı çekmiş ve turizm gelirlerine ciddi miktarda artış sağlamıştır ( Kale ve De, 2013 ). Makau ve Singapur oyun sektöründe iki farklı karakteri temsil ediyor : Makau oyun endüstrisine uzun zamandan beri aşına olan bir karakterken Singapur daha yeni bu sektöre hakimiyet kurmaya başlamış durumda. http;//oyunpoker1.net Bu iki bölge Çin etniğine sahip insanların çoğunluğunun yasal bir şekilde bahis oynayabileceği yegane yerler. Bu nedenle bu araştırma şu konuları incelemeyi amaçlar : ( 1 ) Bahisçiliğin gelişiminin ve yaygınlaşmasının sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerine karşı araştırma deneklerinin bakış açısı ne ? ( 2 ) Makau ve Singapur vatandaşlarının casino ve bahis uygulamalarının etkileri, eğilimleri ve davranışlarına karşı muhtemel çelişki bazında bir farklılık gösteriyorlar mı ? ( 3 ) Farklı sosyal geçmişe sahip vatandaşların casino ve bahis sektörünün gelişiminin etkileri üzerine fikirlerinde herhangi bir farklılık var mı ?

 

Turizm insan eyleminin büyük bir parçası olarak ciddi etkilere sahip. Bu etkiler turizmin gerçekleştiği bölgelerde yani turistlerin yerel ├ževre, ekonomi, kültür ve halkla etkileşime girdiği yerlerde gözle görülür bir şekilde mevcut. Bu nedenle turizmin etkilerini sosyo – kültürel, ekonomik ve çevresel etki bazında ele almak daha uygun.

Recent Articles


Testimonials

Every year, hundreds of people have the night of their life with us!

Lina Stevenson

"Visit Bahtat is the absolute best casino I’ve ever visited. It’s so exotic and interesting, and it does service all a good casino should have. Games are great and ambientation is amazing."

Henry Potter

"I go to Visit Bahtat every time I have the chance. It’s just that fun. I have seen no casino like it, with all this Turkish ambientation and even some great music that I think is Turkish too. And the dishes are excellent. Perfect."

William Collins

"I keep telling my friends that they have to come with me to Visit Bahtat. It’s something that you need to see. It’s very original and very fancy, yet the prices are very accessible and dealers are a ton of fun."

Every year, hundreds of people have the night of their life with us!